Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMendecka, Grażyna-
dc.date.accessioned2018-06-11T09:45:09Z-
dc.date.available2018-06-11T09:45:09Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationG. Mendecka (red.), "Oblicza twórczości" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619315-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4443-
dc.description.abstract"Jednym z najdonioślejszych odkryć humanistyki XX wieku było uznanie twórczości za atrybut funkcjonowania człowieka jako osoby oraz przekonanie, że człowiek niekorzystający ze swych twórczych możliwości czyni swe życie uboższym, skazując się wyłącznie na działania o charakterze schematycznym, rutynowym, zachowawczym. Psychologia twórczości odmitologizowała akt tworzenia poprzez podkreślanie, że nie jest on wynikiem wyjątkowej aktywności intelektualnej, dostępnej jedynie wybrańcom tworzącym pod wpływem natchnienia niezwykłe dzieła. Do twórczej aktywności zdolny jest każdy prawidłowo funkcjonujący ludzki umysł, a w procesie twórczym uczestniczą „zwyczajne” procesy poznawcze i operacje umysłowe wykorzystywane w swoisty, odmienny niż w poznaniu rutynowym sposób (zob. m.in. Perkins, 1981; Weisberg, 1986, 1988; Nęcka, 2001)." [...] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectaktywność twórcza człowiekapl_PL
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mendecka_Wprowadzenie.pdf258,68 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons