Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWężowicz-Ziółkowska, Dobrosława-
dc.date.accessioned2018-06-13T06:04:40Z-
dc.date.available2018-06-13T06:04:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLaboratorium Kultury, nr 6 (2017), s. 69-93pl_PL
dc.identifier.issn2084-4697-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4510-
dc.description.abstractJan Czekanowski in time and space The Author presents the concept and the method of Jan Czekanowski from the perspective of time of race – the epoch in which he created his school. The presentation of the remarkable anthropologist’s achievements (the advancement of Polish craniology, the diagraphic method, the taxonomy of races and human anthropological types) is accompanied by the thesis from the field of history of science on the relation between the scientific concepts and the world-view tendencies which prevail at the time of conception of a given theory.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/grupakulturalna.plpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectJan Czekanowskipl_PL
dc.subjectrasapl_PL
dc.subjectmetodapl_PL
dc.subjectantropologia fizycznapl_PL
dc.subjectszkoła lwowskapl_PL
dc.titleJan Czekanowski w czasie i przestrzenipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalLaboratorium Kulturypl_PL
dc.description.referencesBajer M., Czekanowscy. Cz. 1 – W imperium i w Europie, „Forum Akademickie” 2008, nr 5, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2008/05/czekanowscy-cz-1-wimperium- i-w-europie/, 11.11.2017. Bar J., Czekanowska A., Jan Czekanowski, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2003. Cuvier G., Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, t. 3, Muséum d’Histoire Naturelle, Berlin, Paris 1817. Czekanowski J., Antropologia polska w międzywojennym dwudziestoleciu 1919–1939, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1948 [druk 1949]. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, PWN, Warszawa 1967. Czekanowski J., Dziennik podróży afrykańskiej, oprac. nauk. J. Bar, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014. Czekanowski J., Wstęp, w: Człowiek, jego rasy i życie, oprac. J. Czekanowski, wyd. Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1938. 91 Czekanowski J., Zagadnienia antropologii (zarys antropologii teoretycznej), Księgarnia Naukowa T. Szczęsny, Toruń 1948. Czekanowski J., Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1913. Darwin Ch., On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, J. Murray, London 1959. Gawin M., Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1952, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003. Georges Cuvier, https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier, 12.03.2017. Górka J., Chmurska M., Wykorzystanie wybranej metody taksonomicznej do klasyfikacji powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie wybranych cech turystyczno- -rekreacyjnych, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2004 (z. 53), http://www. wbc.poznan.pl/dlibra/editions-content?id=5411, 12.11.2017. Kraniologia, w: Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kraniologia; 3927025.html, 15.03.2017. Linqvist S., Wytępić całe to bydło, tłum. M. Haykowska, WAB, Warszawa 2011. Łastowski K., Założenia metodologiczne koncepcji antropologii Jana Czekanowskiego, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Malinowski A., Życie i działalność J. Czekanowskiego, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Malinowski A., Wolański N., Anthropology in Poland, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Mielecka-Kubień Z., Warzecha K., Sytuacja demograficzno-społeczna wybranych miast województwa śląskiego w latach 2002 i 2009, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 923. Mogilner M., Homo Imperii. istoriâ fizičeskoj antropologii v Rossii (konec XIX – načalo XX vv.), Novoe Literaturnoe Obozrenie, Moskva 2008 [М. Могильнер, HOMO IMPERII. История физической антрополogii в России (конец XIX – начало XX в.), Новое литературное обозрение, Москва 2008]. Mydlarski J., Rasa, w: Człowiek, jego rasy i życie, oprac. J. Czekanowski, wyd. Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1938. Obozy niemieckie 1933–1945, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_ 1933–1945, 21.02.2017. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Jan Czekanowski w czasie i przestrzeni 92 Laboratorium Kultury 6 (2017) Soh J., Gordon P.M.K., Sensen C.W., Genome Annotation, CRC Press, Boca Raton 2013. Sołtysiak A., Jaskulski P., MaCzek, http://www.antropologia.uw.edu.pl/MaCzek/ maczek.html, 16.03.2017. Stone L., Lurquin P.F., Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza, tłum. W. Branicki, W. Więckowski, WUW, Warszawa 2009. Szybalski W., Rewolucja genetyczna na przełomie XX i XXI wieku, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2000, nr 3. Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Wanke A., Z badań antropologicznych nad poborowymi, w: Księga pamiątkowa dla uczczenia 60 lat pracy naukowej Jana Czekanowskiego, PWN, Wrocław 1964. Wanke Adam, w: Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, PWN, Warszawa 1987. Wierciński A., Kontrowersje wokół PSA, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Wierciński N., Rola programu teoretycznego PSA, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego. Praca zbiorowa, red. J. Piontek, A. Malinowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985. Zaremba Bielawski M., Higieniści. Z dziejów eugeniki, tłum. W. Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011. Żejmo-Żejmis S., Środowisko, w: Człowiek, jego rasy i życie, oprac. J. Czekanowski, wyd. Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1938. Abstract Jan Czekanowski in time and space The Author presents the concept and the method of Jan Czekanowski from the perspective of time of race – the epoch in which he created his school. The presentation of the remarkable anthropologist’s achievements (the advancement of Polish craniology, the diagraphic method, the taxonomy of races and human anthropological types) is accompanied by the thesis from the field of history of science on the relation between the scientific concepts and the world-view tendencies which prevail at the time of conception of a given theory.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Jan_Czekanowski_w_czasie_i_przestrzeni.pdf913,28 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons