Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/454
Tytuł: On a functional equation connected to Gauss quadrature rule
Autor: Koclęga-Kulpa, Barbara
Szostok, Tomasz
Słowa kluczowe: Functional Equation; Quadrature rules
Data wydania: 2008
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 22 (2008), s. 27-40
Abstrakt: In this paper, the authors characterize the solutions of the functional equation F(y)−F(x)=(y−x)[f(αx+βy)+f(βx+αy)] for real functions F,f and real coefficients α,β . Some of the results obtained by the authors are also valid on integral domains.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/454
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koclega-Kulpa_On_a_functional_equation_connected_to_Gauss.pdf620,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons