Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4544
Title: Słowo wstępne
Authors: Gondek, Elżbieta
Keywords: bibliologia; nauka o informacji; informatologia
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek (red.), "Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii : studia i szkice" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Każda dyscyplina wiedzy podlega stałej ewolucji w zakresie precyzowania przedmiotu zainteresowań, społecznych celów, rozwijania metod badawczych, teorii i wewnętrznej struktury, zewnętrznych relacji do innych dyscyplin, a nawet może nastąpić weryfikacja jej nazwy używanej w Polsce i w środowisku naukowym innych kultur. Wyrażona na wstępie teza dobrze jest znana badaczom zajmującym się zagadnieniami książki i innych form komunikacji z użyciem tradycyjnego pisma czy innych nośników, a więc prócz rękopisu i druku, także zapisu cyfrowego. Dotyczy to bardzo wyraźnie nauki określanej jako bibliologia i informatologia." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4544
ISBN: 9788380123656
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gondek_slowo_wstepne.pdf319,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons