Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4548
Title: Uherce to takie miłe więzienie koło Leska : dziennik internowanego
Authors: Rajski, Piotr
Woźniczka, Zygmunt
Jelonek, Jan
Żurawska, Ewa
Keywords: Piotr Rajski; dzienniki intymne; internowanie; uwięzienie; Uherce
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Trudno opisać fenomen „Solidarności”, ze względu na konieczność analizowania go z odmiennych perspektyw oraz umieszczania w różnych tradycjach. Ten wielki ruch masowy charakteryzowało bowiem bogactwo nurtów. Odwoływał się do rozmaitych wzorców, postaw i zachowań, uczuć i ideałów. Można zgodzić się z Andrzejem Paczkowskim, że była to rewolucja wolnościowa, rozgrywająca się na trzech płaszczyznach: wolności indywidualnej (wolność słowa, prawa człowieka), wolności grupowej (swoboda zrzeszania się) i wolności narodowej (suwerenna państwowość). „Solidarność” była postrzegana jako kontynuatorka tradycji polskich powstań narodowych, chociaż wówczas nie nawiązywano do tego otwarcie, nie chcąc dodatkowo irytować komunistów i obawiając się interwencji Związku Radzieckiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4548
ISBN: 9788322619438
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajski_Uherce_to_takie_mile_wiezienie.pdf23,75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons