Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/455
Tytuł: On pseudoadditive mappings
Autor: Kominek, Zygfryd
Słowa kluczowe: Functional Equation; Additive Mappings
Data wydania: 2008
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 22 (2008), s. 41-44
Abstrakt: We solve the following functional equation f(x + y + z) + g(x + y) = q(z) + p(y) + h(x), where f, g, q, p, h are unknown functions transforming a semigroup into a group.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/455
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kominek_On_pseudoadditive_mappings.pdf523,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons