Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4555
Title: Metody i formy aktów ludobójstwa dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów : wybrane przykłady oparte na relacjach świadków
Authors: Drogoń, Andrzej
Keywords: nacjonaliści ukraińscy; ludobójstwo
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Żurawska, J. Sperka (red.), "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej" (S. 143-166). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Okres II wojny światowej na terenie wschodnich województw II Rzeczypospolitej zaznaczył się tragicznymi doświadczeniami w sposób nieporównywalny do jakiegokolwiek innego terytorium. O niewyobrażalnym wymiarze zła, jakie dotknęło Polaków zamieszkujących te tereny, świadczą skala, rodzaj i skutki tragedii, poczynając od represji okresu pierwszego Sowieta (wrzesień 1939—czerwiec 1941), poprzez okupację nazistowską (na różnych obszarach czas uzależniony od postępów ofensywy sowieckiej w 1943 roku), do pełnej sowietyzacji tych terytoriów od 1944 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przesiedleń i deportacji w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Wojenna historia Kresów (południowo‑wschodnich terytoriów II RP) wpisuje się w tragedię setek tysięcy ludzi, kształtowanie tożsamości historycznej i wciąż nierozliczony wymiar zbrodni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4555
ISBN: 9788380124349
9788380124332
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drogon_Metody_i_formy_ludobojstwa_dokonywanych_przez_ukrainskich_nacjonalistow.pdf560,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons