Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/456
Tytuł: Witt equivalence of rings of regular functions
Autor: Koprowski, Przemysław
Słowa kluczowe: Witt ring of ring; Witt equivalence; Real algebraic curves
Data wydania: 2008
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 22 (2008), s. 45-57
Abstrakt: In this paper we show that the rings of regular functions on two real algebraic curves over the same real closed field are Witt equivalent (i.e. their Witt rings are isomorphic) if and only if the curves have the same number of semi-algebraically connected components. Moreover, in the second part of the paper, we prove that every strong isomorphism of Witt rings of rings of regular functions can be extended to an isomorphism of Witt rings of fields of rational functions. This extension is not unique, though.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/456
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koprowski_Witt_equivalence_of_rings_of_regular_functions.pdf645,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons