Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4567
Title: Psychologiczna i pedagogiczna charakterystyka bazgroty - ujęcie rozwojowe : twórczość dziecka a twórczość artystyczna
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: bazgroty; twórczość dziecięca; twórczość artystyczna
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Giełdoń-Paszek (red.), "W kręgu sztuki" (S. 76-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pragnę rozważyć rolę bazgroty w rozwoju dziecka, ponieważ jest ona uważana za przejaw aktywności ruchowej w rozwoju jego twórczości plastycznej. Problem bazgroty mimo wielu prac i długiej historii jest mało zbadany. Sądzę, że zwrócenie uwagi na ten okres w twórczości rysunkowej dziecka jest istotne ze względu na wnioski dla praktyki pedagogicznej i zrozumienie rozwoju dziecka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4567
ISBN: 9788322619551
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Psychologiczna_i_pedagogiczna_charakterystyka_bazgroty.pdf3,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons