Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/457
Tytuł: Application of the A∗ algorithm to problems of the Euclidean shortest paths in the plane with polygonal obstacles
Autor: Wojak, Anna
Słowa kluczowe: Shortest Path; Obstacles; Visibility Graph
Data wydania: 2008
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 22 (2008), s. 69-82
Abstrakt: The Euclidean shortest path between two points s and t in the plane with the cellular decomposition in the presence of obstacles is considered. The A* algorithm for a visibility graph (VG) is used to avoid widened obstacles. Computational experiments show that the proposed algorithm is often faster and it analyzes fewer nodes than the classical Dijkstra algorithm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/457
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojak_Application_of_the_A_algorithm_to_problems.pdf982,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons