Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4576
Title: Dziecko w relacji intersubiektywności - hermeneutyczne odkrywanie znaczeń literackich w edukacji
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: edukacja literacka; intersubiektywność; psychologia humanistyczna; samorealizacja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 464-473). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Posługując się dorobkiem psychologii humanistycznej stwierdzamy, że każda jednostka dysponuje własnym uświadomionym planem życia, wykazuje nie tylko dyspozycje kreacyjne, ale również autokreacyjne. Wystarczy jedynie stworzyć jej warunki do ich pobudzenia i rozwoju, a miarą ich urzeczywistnienia będzie posiadany obraz „ja”. Obraz ten rozumiany jako zbiór unikatowych doświadczeń i wydarzeń z własnego życia, interpretowanych przez jednostkę we właściwy sposób, może być w przyszłości podstawą do świadomego budowania koncepcji siebie. Proces uczenia i rozumienia siebie ma charakter konstrukcyjny, a nie reprodukcyjny, w edukacji kreatywnej, o którą dopominamy się pośrednio i w tym opracowaniu, koncentrujemy się na stwarzaniu warunków do refleksji biograficznej, a zatem do współformowania siebie przez poznawanie stanu wyjściowego i kreowanie przyszłych wizji własnej osoby, przez twórcze konstruowanie osobistych planów na przyszłość. Celem edukacji, dla nas edukacji literackiej, której jedną z możliwych strategii zaprezentowano, staje się samorealizacja, a w tym kontekście i samoakceptacja, będąca wynikiem pozytywnego, adekwatnego obrazu siebie. Natomiast narzędziem samorealizacji jest autokreacja rozumiana jako samodzielne planowanie i realizowanie własnego rozwoju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4576
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Dziecko_w_relacji_intersubiektywnosci.pdf312,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons