Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4579
Title: Wilamowice i wilamowiczanie w dziełach ks. Franciszka Augustina "Jahrbuch oder Zusammenstellung geschichtlicher Tatsachen, welche die Gegend von Oswieczyn und Saybusch angehen" oraz kontynuacji "Kroniki parafii żywieckiej"
Authors: Barciak, Antoni
Keywords: Wilamowice; Śląsk; ks. Franciszek Augustin
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 507-511). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wilamowice to małe miasteczko, położone w województwie śląskim, na granicy z województwem małopolskim. Miejscowość ta początkami swymi sięga niewątpliwie XIII wieku i jej założycielami byli koloniści niemieccy. Wilamowice znane są przede wszystkim z odrębnych zwyczajów i specyficznego języka najstarszych już niestety mieszkańców, który można określić jako etnolekt wilamowicki. Jest to raczej odmiana górnoniemieckiego dialektu staroniemieckiego z pewną domieszką języka polskiego. Zarówno obyczaje, trwająca do czasów II wojny światowej hermetyczność mieszkańców, wreszcie język wyróżniały bardzo Wilamowice wśród innych sąsiednich miejscowości. Względny zaś dostatek mieszkańców dodatkowo wpływał jeszcze na szerzące się różne anegdoty i opowiadania związane z tą miejscowością i jej mieszkańcami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4579
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barciak_Wilamowice_i_wilamowiczanie_w_dzielach.pdf272,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons