Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4589
Title: Pisma krytyczne
Authors: Ropelewski, Stanisław
Lyszczyna, Jacek
Keywords: Ropelewski, Stanisław (1814-1865); Literatura polska 19 w. historia i krytyka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Stanisław Ropelewski, w swoim czasie jeden z najbardziej znaczących krytyków literackich Wielkiej Emigracji, jest dzisiaj – przynajmniej jeśli chodzi o jego dorobek pisarski – niemal całkowicie zapomniany. W podręcznikach historii literatury jego nazwisko pojawia się co najwyżej w anegdotycznej historii niedoszłego pojedynku z Juliuszem Słowackim. Do wyjątków należy sąd Marty Straszewskiej, która w swej monografii Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840 uznaje działalność krytyczną Ropelewskiego za ważne zjawisko w emigracyjnych dyskusjach i sporach literackich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4589
ISBN: 9788380120440
9788380120457
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Pisma_krytyczne_Ropelewski.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons