Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/459
Tytuł: Professor Andrzej Lasota (1932-2006)
Autor: Rudnicki, Ryszard
Słowa kluczowe: Andrzej Lasota; Mathematician
Data wydania: 2009
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 23 (2009), s. 9-10
Abstrakt: Biography of Andrzej Lasota.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/459
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rudnicki_Professor_Andrzej_Lasota.pdf380,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons