Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/460
Tytuł: On a Jensen-Hosszu equation I
Autor: Kominek, Zygfryd
Słowa kluczowe: Functional Equation; Jensen and Hoszú functional equations; Hyers-Ulam stability
Data wydania: 2009
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 23 (2009), s. 57-60
Abstrakt: We solve functional equation of the form f(x + y − xy) + f(xy) = 2f((x+y)/2) in the class of functions transforming the space of all reals into itself. We also prove that this equation is stable in the Hyers-Ulam’s sense.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/460
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kominek_On_a_Jensen-Hosszu_equation_I.pdf647,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons