Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4602
Title: Tradycja jako źródło moralności
Authors: Machura, Piotr
Keywords: filozofia; moralność; tradycja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 169-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problem źródła treści moralnych wydaje się problemem narastającym we współczesnym świecie, zwłaszcza w kulturach Zachodu. Jest on konsekwencją zanegowania naturalistycznego sposobu uzasadniania wartości oraz — jak chcą niektórzy — postępującej sekularyzacji. W efekcie coraz powszechniej wskazuje się umowny charakter reguł moralnych wynikający z silnie akcentowanej autonomii jednostki. Przyjęcie takiej perspektywy oznaczać jednak musi w konsekwencji znaczącą pauperyzację dyskursu moralnego. Siłą rzeczy bowiem wartości moralne muszą ustąpić pola normom prawnym jako po pierwsze — skodyfikowanym, po drugie — obarczonym sankcją, popartą przymusem państwowym. Czy można jednak wskazać jakieś źródło moralności, które dałoby się obronić współcześnie? Jedną z propozycji takiego rozwiązania przedstawił amerykański filozof Alasdair MacIntyre1. Należy przy tym zaznaczyć, że jego tezy pozostają częściowo pod wpływem myśli Hansa-Georga Gadamera i jako takie będą tu prezentowane.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4602
ISBN: 9788322618165
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machura_Tradycja_jako_zrodlo_moralnosci.pdf269,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons