Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/463
Tytuł: Stability of the Pexider functional equation
Autor: Badora, Roman
Przebieracz, Barbara
Volkmann, Peter
Słowa kluczowe: Pexider Equation; Stability; Tabor Grupoids
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 24 (2010), s. 7-13
Abstrakt: A stability result for the Pexider equation will be derived from a stability theorem published in [9] for the Cauchy functional equation. Then we discuss the quality of some constants occuring in this context; as a model case we consider functions defined on the multiplicative semigroup {1, 0}.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/463
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Badora_Stability_of_the_Pexider_functional_equation.pdf659,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons