Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4645
Title: Gatunki mówione
Authors: Wilkoń, Aleksander
Keywords: język polski; komunikacja; dialog; lingwistyka
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, J. Grzenia (red.), "Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu" (S. 46-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Having determined the semantic range of rozmowa and konwersacja, the author présents his own classification of spoken genres: (1) natural (colloquial) speech (chat, story, quarrel, gossip, joke, lament), (2) careful speech (debate, flirt, conversation, anecdote, maxim, interview) and (3) official speech (address, conférence, commentary, negotiations).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4645
ISBN: 8322612109
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilkon_Gatunki_mowione.pdf536,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons