Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4646
Title: Głos w sprawie metarozmowy, czyli "chciałbym powiedzieć, że..."
Authors: Loewe, Iwona
Keywords: język polski; dialog; komunikacja; lingwistyka
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, J. Grzenia (red.), "Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu" (S. 121-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author discusses the changes in verbal communication between Poles. Having studied the conversations held in mass-media, she believes that nowadays the conversation has become talking in somebody else’s presence, thus reducing the role of the interlocutor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4646
ISBN: 8322612109
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loewe_Glos_w_sprawie_metarozmowy.pdf336,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons