Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4649
Title: Literackie zapisy rozmowy w tzw. młodej prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych : kilka przykładów
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: język polski; dialog; komunikacja; lingwistyka
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, J. Grzenia (red.), "Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu" (S. 163-173). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author discusses the style of conversation in the Polish prose of the 1990s. Apart from the trend of continuation, we can also see the trend that treats the conversation as a value (after the dialogue philosophers). What is new is the tendency to combine literary register with the colloquial one.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4649
ISBN: 8322612109
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_Literackie_zapisy_rozmowy_w_tzw_mlodej_prozie.pdf499,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons