Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4656
Title: Wiersze ; Wspomnienia z podróży
Authors: Stabik, Antoni
Lyszczyna, Jacek
Keywords: ks. Antoni Stabik; poezja polska
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp i opracowanie do książki: Wiersze ; Wspomnienia z podróży
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4656
ISBN: 9788322622070
9878322622070
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stabik_Wiersze_Wspomnienia_z_podrozy.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons