Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4665
Title: Wstęp
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: władza wykonawcza w Europie; kraje Grupy Wyszehradzkiej
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Cechą charakterystyczną prezentowanych w niniejszej publikacji egzekutyw krajów Grupy Wyszehradzkiej są odmienne z perspektywy historycznej doświadczenia własnej państwowości oraz zróżnicowane modele funkcjonalne urzędu głowy państwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4665
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Wstep.pdf261,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons