Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4672
Title: Rola procesów leksykalnych w rozwoju derywacji czasowników
Authors: Janowska, Aleksandra
Keywords: derywacja czasowników; procesy leksykalne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, A. Kijak (red.), "W kręgu teorii : studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam" (S. 91-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: O derywacji, a zwłaszcza o jej ewolucji nie sposób mówić, pomijając powiązania z poziomem leksykalnym. Derywat i podstawa stanowią część zasobu leksykalnego, a zatem stawianie ostrych granic między jednostkami pochodnymi i niepochodnymi traktować należałoby jako znaczne uproszczenie interpretacyjne. W wielu współczesnych pracach poświęconych zagadnieniom słowotwórczym aspekt ten coraz mocniej jest akcentowany. Coraz wyraźniej formułowane są tezy, iż ogląd słowotwórstwa w kontekście innych sposobów nominacji pozwala na głębszą interpretację zachodzących zmian w systemie derywacyjnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4672
ISBN: 9788322618844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Rola_procesow_leksykalnych_w_rozwoju_derywacji.pdf291,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons