Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4701
Title: "Imiona przestrzeni są następujące..." : uwagi o leksyce przestrzennej w poemacie Tymoteusza Karpowicza "Rozwiązywanie przestrzeni"
Authors: Kisiel, Joanna
Keywords: Tymoteusz Karpowicz; leksyka
Issue Date: 1993
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Wilkoń, J. Warchala (red.), "Z problemów współczesnego języka polskiego" (S. 118-128). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Presented here is an analysis of the lexical-semantic planes in Tymoteusz Karpowicz’s verse, organised around the lexeme space. The fundamental description of its elements leads to the formulation of a proposition for interpretation of the poem is given, in which the adequacy of spatial categories in the process of naming the world are subjected to verification and negation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4701
ISBN: 8322604742
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisielowa_Imiona_przestrzeni_sa_nastepujace.pdf574,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons