Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/471
Tytuł: A functional equation characterizing homographic functions
Autor: Matkowski, Janusz
Słowa kluczowe: Homographic Function; Functional Equation
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 24 (2010), s. 61-70
Abstrakt: Some functional equations related to homographic functions and their characterization are presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/471
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matkowski_A_functional_equation_characterizing_homographic_functions.pdf620,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons