Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4717
Title: Platonistyczne i Kantowskie pojęcie "a priori" w fenomenologii Edmunda Husserla
Authors: Łaciak, Piotr
Keywords: fenomenologia; Edmund Husserl
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: C. Głombik, A.J. Noras (red.), "Wokół "Badań logicznych" : w 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla : materiały posesyjne" (S. 51-66). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem artykułu jest Husserlowska teoria a priori. Husserl poddaje krytyce zarówno psychologistyczne hipostazowanie tego, co aprioryczne, właściwe myśli Kantowskiej, jak i jego metafizyczne hipostazowanie, charakterystyczne dla platonizmu. Myśl Kantowska i platonizm nie są jednak jedynie negatywnym punktem odniesienia Husserlowskiej teorii a priori. Twórca fenomenologii bowiem w swoim pojęciu a priori próbuje zachować zarówno echa platonizmu, jak i Kantowskiej krytyki poznania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4717
ISBN: 8322612508
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laciak_Platonistyczne_i_Kantowskie_pojecie.pdf669,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons