Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4720
Title: Perspektywy fenomenologii : Hedwig Conrad-Martius i rozłam fenomenologii
Authors: Bęben, Dariusz
Keywords: fenomenologia; Hedwig Conrad-Martius; Edmund Husserl
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: C. Głombik, A.J. Noras (red.), "Wokół "Badań logicznych" : w 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla : materiały posesyjne" (S. 156-167). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Fenomenologia już od samego początku była podzielona. Można mówić co najmniej o kilku rodzajach fenomenologii: transcendentalna, ontologiczna, hermeneutyczna, egzystencjalna itd. Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji oraz charakterystyki fenomenologii przeprowadzonej przez uczennicę Edmunda Husserla (1859—1938) Hedwig Conrad-Martius (1888—1966). Zauważa ona, iż z fenomenologii Edmunda Husserla, a dokładnie: z jego Badań logicznych wywodzą się trzy odmienne kierunki filozoficzne i pomimo iż pochodzą one z jednego źródła, drogi ich wyraźnie się rozchodzą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4720
ISBN: 8322612508
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beben_Perspektywy_fenomenologii.pdf560,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons