Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4762
Title: To understand the Polish attempts at regionalization : sociological remarks
Authors: Wódz, Jacek
Keywords: Górny Śląsk; regionalizm; społeczeństwo; stosunki społeczne
Issue Date: 1995
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz (red.), "Regional identity - regional consciousness : the Upper Silesian experience" (S. 9-19). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Dla zrozumienia sensu polskich prób regionalizacji, szczególnie dyskutowanych po 1989 roku, trzeba najpierw wskazać kilka cech polskiej tożsamości narodowej. Wizja polskiego nowoczesnego narodu została ukształtowana w wyniku tradycji romantycznej XIX wieku, właściwej przede wszystkim ziemiom dawnego zaboru rosyjskiego. W mniejszym stopniu dotyczy ona ziem zaborów pruskiego i austriackiego. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i uczynienie z Warszawy stolicy utrwaliło tę romantyczną wizję, która z socjologicznego punktu widzenia sprowadzała się do jednolitości cech narodowych (stąd dzisiaj lęki przed podkreślaniem odrębności kultur regionalnych) i do centralnego sposobu rządzenia krajem. Okres po II wojnie światowej nie sprzyjał dyskusjom o regionalizacji, władza czuła się pewniej, sprawując z centrum kontrolę nad całym narodem. Dzisiejsze próby to więc próby pierwsze (bez doświadczeń), obarczone błędem polegającym na tym, iż do walki z centrum przywiązuje się większą wagę niż do rozwijania aktywności oddolnej w regionach, są one poza tym wyraźnie manipulowane dla celów politycznych w okresach wyborów parlamentarnych. Dlatego usiłowania te na pewno nie zakończą się szybkim sukcesem, choć będą stanowić trwały wkład w przyszłe rozwiązania w zakresie decentralizacji (a więc niekoniecznie regionalizacji) kraju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4762
ISBN: 8322605994
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodz_To_understand_the_polish_attempts_at_regionalization.pdf543,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons