Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4785
Title: Chór antyczny oraz jego wcielenia w inscenizacjach współczesnych polskich reżyserów
Authors: Figzał-Janikowska, Magdalena
Keywords: teatr starożytnej Grecji; chór antyczny
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Golik-Szarawarska (red.), "Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego : konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnegomateriały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" (S. 213-224). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article focuses on the forms and different roles of the Ancient Greek Chorus in contemporary Polish theatre. The author of the text refers to the choral identity in three Polish performances that were produced in the twenty-first Century: Oresteia directed by Jan Klata, Bacchae directed by Krzysztof Warlikowski and Iphigeneia at A… the production by Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”/The „Gardzienice” Centre of Theatrical Practices. The article explores the manifold ways of perception and interpretation of the „collective persona” in contemporary Polish performances as well as discusses the relationship between these performances and Ancient Greek drama. The author also analyses the devices that are used by theatre directors to create this collective subject on the stage
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4785
ISBN: 9788380123946
9788380123953
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Figzal_Chor_antyczny_oraz_jego_wcielenia_w_inscenizacjach.pdf490,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons