Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4792
Title: H. Patrick Glenn (1940-2014) : wspomnienie
Authors: Kurowski, Witold
Keywords: Patrick Glenn
Issue Date: 2015
Citation: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T. 16 (2015), s. 7-9
Abstract: "Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmieci Profesora Patricka Glenna, członka Rady Naukowej „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. Profesor Patrick Glenn był wybitnym prawnikiem i humanistą, a dla nas — Przyjacielem. Przedmiotem Jego naukowego zainteresowania było prawo porównawcze, międzynarodowe prawo prywatne, prawo cywilne, jak i cywilna procedura. Przez wiele lat poszukiwania badawcze tego cenionego prawnika skupiały się na źródłach, pochodzeniu prawa oraz jego kontekście społecznym, historycznym, a nawet — religijnym." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4792
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurowski_hpatrick_glenn_1940_2014.pdf335,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons