Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4800
Title: Język tekstów literackich w podręcznikach do liceum
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: teksty literackie; podręczniki do liceum
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 69-82). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tytułowy problem omawiam w odniesieniu do trzech podręczników z serii Moja polszczyzna oraz na przykładzie liryku Haliny Poświatowskiej Koniugacja, który został zamieszczony w jednym z podręczników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4800
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_Jezyk_tekstow_literackich_w_podrecznikach.pdf297,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons