Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4862
Title: Jan Dorp - autor komentarza do “Summulae logicales” Jana Burydana
Authors: Wojtczak, Hanna
Keywords: Jan Dorp; "Summulae logicales"; Jan Burydan
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Dembiński (red.), "W kręgu filozofii klasycznej" (S. 224-243). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dorp znany jest przede wszystkim z komentarza do Summulae logicales Jana Burydana, cieszącego się od początku XV wieku bardzo dużą popularnością. W naszych czasach natomiast osoba Jana Dorpa nie stanowi przedmiotu odrębnych badań źródłowych, które dotyczyłyby zarówno jego osoby, jak i piśmienniczej twórczości naukowej, a nazwisko jego w literaturze przedmiotu pojawia się przeważnie w jakimś kontekście, na przykład przy okazji omawiania Summulae logicales Burydana, czy też w opracowaniach dotyczących historii filozofii, logiki albo dziejów Uniwersytetu Paryskiego lub Uniwersytetu Kolońskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4862
ISBN: 8322609965
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtczak_Jan_Drop_autor_komentarza.pdf884,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons