Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4863
Tytuł: Foreword
Autor: Szczepański, Marek S.
Gawron, Grzegorz
Lewicka, Barbara
Słowa kluczowe: urbanistyka; aspekt społeczny
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: It was July 1938 when Louis Wirth published his “Urbanism as a Way of Life” in the American Journal of Sociology. The paper was seen by many as the one defining the city as a social phenomenon. Looking beyond its physical structure, economic product or cultural institutions, the author discovers those “elements of urbanism which mark it as a distinctive mode of human group life” (Wirth 1938: 4). Wirth argues that three key characteristics of cities — large population size, social heterogeneity, and population density — contribute to the development of a peculiarly “urban way of life” and a distinct “urban personality”. In his opinion, for centuries casual observers have noted deep personality differences between urban and rural people and between nature-based and machinebased styles of living.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4863
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanski_Foreword.pdf414,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons