Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4867
Title: Like fruits of the Bible tree : moral status of metropolises
Authors: Skudrzyk, Piotr
Keywords: cywilizacja; metropolia; moralność; uniwersalizm; lokalność
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 11-23). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor artykułu rozważa moralną atmosferę wobec metropolii obecną w pracach wybranych intelektualistów. Szkicuje katastrofizm Spenglera, a następnie teorię globalnego społeczeństwa sieci Castellsa. Szczególnie pozytywny materiał znajduje w pracy amerykańskiego filozofa z pochodzenia z Ghany — Kwame Appiaha. Na końcu formułuje własną próbę, w której rozważa moralny status metropolii w najwyższych kategoriach etycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4867
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Like_fruits_of_the_Bible_tree.pdf496,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons