Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4875
Title: Profesor Zbigniew Żmigrodzki
Authors: Socha, Irena
Keywords: Zbigniew Żmigrodzki
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 5-8). Katowice : Wydaniwctwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Profesor Zbigniew Żmigrodzki we wszystkich swoich działaniach niewątpliwie jest osobowością przyciągającą uwagę, wyrazistą, budzącą szacunek nie tylko rzetelną pracą naukową, ale i rozległą erudycją, osobistą k u ltu rą i godnością, kurtuazyjną „grzecznością” - rzadkim już dzisiaj stylem relacji z innymi, a także k ulturą języka i swadą wymowy oraz talentem towarzyskim. W szczęśliwym życiu rodzinnym Profesora prywatność harmonijnie łączyła się z działalnością społeczn ą i naukową. Także najbliżsi: żona polonistka, gorąco zaangażowana w pracę nauczycielską, autorka podręczników i publicystka, oraz syn - profesor Uniwersytetu Śląskiego - dzielili z Nim intelektualne pasje. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi śląskiego bibliotekoznawstwa zawdzięczają Profesorowi Żmigrodzkiemu wiele.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4875
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socha_Profesor_Zbigniew_Zmigrodzki.pdf327,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons