Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4877
Title: Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego
Authors: Gębołyś, Zdzisław
Keywords: Zbigniew Żmigrodzki; bibliografia
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 9-41). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bibliografia rejestruje w układzie chronologicznym dorobek piśmienniczy i dydaktyczny Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego z lat 1957-2002. Łącznie wykazuje 391 pozycji. Część pierwsza rejestruje 261 pozycji bibliograficznych, w liczbie tej mieści się: 7 druków zwartych, 154 artykuły, 12 biogramów, 5 prac dydaktycznych, 36 sprawozdań, 28 recenzji, 15 prac redakcyjnych i 4 opracowania bibliograficzne, natomiast część druga (Bibliografia prac doktorskich i magisterskich przygotowanych pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego) - 130 pozycji, w tym 123 prace magisterskie i 7 prac doktorskich. Dorobek piśmienniczy Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego obejmuje 8 publikacji w języku obcym (niemieckim), 16 recenzji publikacji w językach obcych (niemieckim i angielskim) oraz 29 sprawozdań z udziału w konferencjach zagranicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4877
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebolys_Bibliografia_prac_Profesora_Zbigniewa_Zmigrodzkiego.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons