Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4878
Title: Hermeneutyka medialna
Authors: Pietruch-Reizes, Diana
Keywords: hermeneutyka
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 62-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Dla każdego człowieka i tylko człowieka - jak pisał Roman Jakobson - język jest nośnikiem aktywności umysłu i komunikacji”. To forma komunikowania i przekazu umożliwia poznanie świata oraz innych osób. Hermeneutyka jest to teoria operacji tłumaczenia i rozumienia w odniesieniu do interpretacji wszelkich znaków. Hermeneutyka istnieje tak długo, jak człowiek mówiący, piszący, kreujący znaki. Grecka hermeneia wiąże się z rozumieniem słów, nazw, języka. W filozofii Platona występuje „sztuka hermeneutyczna” jako sztuka przekładania. Hermeneutyka wydobyła na światło dzienne pewną problematykę w badaniach nad tekstami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4878
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietruch_Reizes_Hermeneutyka_medialna.pdf424,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons