Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4879
Title: Książki elektroniczne jako przedmiot badań bibliologicznych
Authors: Reizes-Dzieduszycki, Jerzy
Keywords: książka elektroniczna; badania
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 119-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Próba określenia współczesnego kształtu bibliologii i dalszych perspektyw tej dziedziny nauki wobec postępującego w ostatnich latach rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest jednym z czynników, które mogą zadecydować o jej przyszłości. Przyczyną tego jest pojawianie się nowych społecznych narzędzi komunikowania oraz typów dokumentów, funkcjonujących w obiegu komunikacji społecznej, a wcześniej nie istniejących, które są wytworem współczesnej techniki - a w konsekwencji - potrzeba sformułowania nowych propozycji badawczych w tym zakresie. Postęp naukowo-techniczny ma wyraźny wpływ na przedmiot badań nauk bibliologicznych, którym w coraz większym stopniu stają się dokumenty elektroniczne występujące obok tradycyjnych form publikacji zwartych i periodycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4879
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reizes_Dzieduszycki_Ksiazki_elektroniczne_jako_przedmiot_badan.pdf650,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons