Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4883
Title: O "budowaniu" bibliotecznym w rezydencjach Radziwiłłów birżańskich i nieświeskich w XVII wieku
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: Radziwiłłowie; Nieśwież; Birże; biblioteki
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 225-234). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Radziwiłłowie w XVII wieku zajmowali ważne miejsce na politycznej mapie Rzeczypospolitej, starali się więc unaocznić swoją znaczącą pozycję, wznosząc odpowiadające potędze rodu rezydencje. Nieśwież i Birże oraz mniejsze dwory, w których bywali przedstawiciele katolickiej i protestanckiej linii magnatów, były całe la ta rozbudowywane i udoskonalane, aby zaspokoić rosnące ambicje panów herbu Trzy Trąby. Ważne miejsce w tych siedzibach zajmowały biblioteki. O ile jednak linia nieświeska zdołała zrealizować plany wyodrębnienia księgozbioru w rezydencji, o tyle w przypadku panów birżańskich mamy jedynie poświadczenie ambitnych zamiarów wzniesienia gmachu biblioteki mającej służyć nie tylko książętom protestantom, ale także ich współwyznawcom. Dzięki zachowanym materiałom archiwalnym możemy dzisiaj odtworzyć wyposażenie zamku nieświeskiego i prześledzić dzieje przemieszczania się księgozbioru Radziwiłłów birżańskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4883
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_O_budowaniu_bibliotecznym_w_rezydencjach.pdf515,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons