Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4889
Title: Z problematyki badań nad kulturą intelektualną rzymskich konsulów w latach 146-43 przed Chr.
Authors: Aleksandrowicz, Tadeusz
Keywords: kultura intelektualna; Rzym
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 315-329). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W republikańskim Rzymie konsulowie (consules) należeli do grupy wyższych urzędników państwowych (magistratus maiores) i posiadali tzw. władzę wyższą (imperium maius). Wprawdzie największą władzę cywilną i wojskową (summum imperium) miał dyktator (dictator), ale były to uprawnienia o charakterze nadzwyczajnym (magistratus extraor dinar ii). Wielkim zaszczytem było także piastowanie urzędu cenzora (censor), jego kompetencje były jednak bardzo ograniczone. Można zatem powiedzieć, że w warunkach zwyczajnych konsulowie mieli najwyższą władzę wykonawczą w Republice Rzymskiej. Urząd pełnili w dwuosobowym kolegium przez okres jednego roku jako konsulowie zwyczajni (consules ordinarii) lub zastępczy (consules suffecti).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4889
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrowicz_Z_problematyki_badan_nad_kultura_intelektualna.pdf744,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons