Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4891
Title: "Zapiski więzienne" Prymasa Stefana Wyszyńskiego jako "dziennik lektur"
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Stefan Wyszyński; “Zapiski więzienne”
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 356-365). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, znany z nieugiętej postawy wobec komunizmu, w okresie uwięzienia od września roku 1953 do października 1956 prowadził bardzo regularnie rodzaj dziennika zatytułowanego Zapiski więzienne. Powstał w ten sposób niezwykły dokument zarówno przedstawiający „dzieje duszy”, jak i będący świadectwem czasów i dziennikiem lektur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4891
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Zapiski_wiezienne_Prymasa_Stefana_Wyszynskiego.pdf536,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons