Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4901
Title: Nowak : (zamiast wprowadzenia)
Authors: Opacki, Ireneusz
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 5-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jako miarodajne wprowadzenie do opisu warsztatu naukowego Zbigniewa Jerzego Nowaka może służyć formuła jego ucznia, Marka Piechoty: „Profesor Zbigniew Jerzy Nowak był badaczem, który z erudycyjną pasją a zarazem zdumiewającą swobodą poruszał się po przepastnym akwenie historii literatury wielu epok: od renesansu po współczesność, od Kochanowskiego po Szaniawskiego i Miłosza, który z pełną kompetencją zajmował się wieloma dyscyplinami: teorią i historią literatury, tekstologią i edytorstwem, dydaktyką [...] — i piśmiennictwem polskim na Śląsku (w szczególności dorobkiem Roździeńskiego i Morcinka), który był autorem akuratnie skrojonych biogramów w Polskim słowniku biograficznym, który wreszcie był znakomitym, bardzo wnikliwym, ale też sprawiedliwym recenzentem. Znał się ponadto świetnie na kulturze antycznej i malarstwie, był znakomitym bibliografem.” 1 Rozwinięcie i uszczegółowienie tego syntetycznego ujęcia przynoszą teksty tej książki. By jednak pełniej objąć wyobraźnią warsztat i dorobek Uczonego - warto choćby pobieżnie zarysować jego konteksty i uwikłania, decydujące o hierarchii zawodowych wartości i zachowań wobec nich, warto bodaj zasygnalizować, jak w „uczonym” przełamuje się „człowiek”, człowiek swojego pokolenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4901
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opacki_Nowak.pdf394,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons