Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4903
Title: Dzieło życia Zbigniewa Jerzego Nowaka : (o edycji "Pism..." Kazimierza Brodzińskiego)
Authors: Paszek, Jerzy
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 42-48). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W roku 2004 mija 40 lat od czasu wydania przez Profesora Nowaka dwóch tomów Pism estetyczno-krytycznych Kazimierza Brodzińskiego. Wyszły one w roku 1964, czyli 30 lat po edycji tomu pod identycznym nagłówkiem, a opracowanym przez Aleksandra Łuckiego i dopełnionym - po śmierci Łuckiego - przez Gabriela Korbuta. Wcześniejsze publikacje dzieł Brodzińskiego (wydanie wileńskie z lat 1842-1844 oraz poznańskie z lat 1872-1874) były zniekształcone przez cenzurę carską oraz przez błędy kolejnych przygodnych edytorów (Dominika Cezarego Chodźkę oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego). Tak więc rzeczywistym wkładem i wysiłkiem naukowym są jedynie dwie ostatnie edycje - Łuckiego oraz Nowaka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4903
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszek_Dzielo_zycia_Zbigniewa_Jerzego_Nowaka.pdf445,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons