Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4904
Title: Z. J. Nowak i historia języka polskiego
Authors: Bajerowa, Irena
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; język polski; historia
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 60-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nieczęsto zdarza się, by językoznawca sięgał do dzieł kolegów literaturoznawców; nieczęsto czuje się on zobowiązany do wyrażenia im wdzięczności za wzbogacenie wiedzy o języku. A to właśnie zachodzi w wypadku dorobku Z.J. Nowaka, dorobku, który tu rozpatrujemy, niestety - dorobku już zamkniętego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4904
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajerowa_Z_J_Nowak_i_historia_jezyka_polskiego.pdf318,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons