Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4906
Title: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak o Jerzym Szaniawskim
Authors: Zabierowski, Stefan
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; Jerzy Szaniawski
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 74-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wśród bogatego dorobku naukowego Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka jest dziedzina, która w pewnym sensie pozostała niedoceniona. Mam tu na myśli Jego prace na temat Jerzego Szaniawskiego. Jest to dorobek dość pokaźny. Jeżeli sięgnąć do bibliografii Profesora, opracowanej przez Bożenę Mazurkową, to okaże się, że przynajmniej 10 pozycji dotyczy twórczości i biografii autora Żeglarza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4906
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabierowski_Profesor_Zbigniew_Jerzy_Nowak_o_Jerzym_Szaniawskim.pdf450,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons