Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4907
Title: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak : badacz, krytyk wydań i edytor "Pana Tadeusza"
Authors: Piechota, Marek
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; "Pan Tadeusz"
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 95-110). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bardzo trudno doznającemu przez dwa dziesięciolecia intelektualnej opieki Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka, nawet w kilka lat po śmierci Mistrza, w wyważony, beznamiętny sposób pisać o jego warsztacie badawczym, a raczej o skromnym wycinku zainteresowań człowieka, który z erudycyjną pasją a zarazem zdumiewającą swobodą poruszał się po przepastnym akwenie historii literatury wielu epok: od Renesansu po współczesność, od Kochanowskiego po Szaniawskiego i Miłosza, który z pełną kompetencją zajmował się wieloma dyscyplinami: teorią i historią literatury, tekstologią i edytorstwem, dydaktyką - za zasługi na tym polu otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej - i piśmiennictwem polskim na Śląsku (w szczególności dorobkiem Roździeńskiego i Morcinka), który był autorem nader akuratnie skrojonych biogramów w Polskim słowniku biograficznym, który wreszcie był znakomitym, bardzo wnikliwym, ale też sprawiedliwym recenzentem. Znał się ponadto świetnie na kulturze antycznej i malarstwie, był znakomitym bibliografem (w tym zakresie nadal można się wiele nauczyć z jego Bibliografii prac Stanisława Pigonia, pomieszczonej w Księdze pamiątkowej z roku 1961 i dopełnionej w księdze z roku 1972, stanowiącej unikatową w naukoznawstwie naszym monografię bibliograficzną). Przede wszystkim jednak emocjonalnie - jak się zdaje - najsilniej związany był z romantyzmem i stale fascynującym go dorobkiem Adama Mickiewicza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4907
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Profesor_Zbigniew_Jerzy_Nowak.pdf635,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons