Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4915
Title: Krytyka teatralna o polskich inscenizacjach literatury rosyjskiej w latach 1956-1989
Authors: Strzelecka, Natalia
Advisor: Fast, Piotr
Keywords: rosyjska dramaturgia scenicza; krytyka teatralna; polskie inscenizacje litreratury rosyjskiej
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedstawiony w kolejnych rozdziałach materiał dotyczący polskiej recepcji rosyjskiej dramaturgii scenicznej potwierdza tezę o dużej popularności tego rodzaju twórczości w Polsce w ciągu przeszło trzydziestu lat. W toku przeprowadzonych analiz okazało się, że zarówno rosyjskie dramatopisarstwo, jak i literatura niesceniczna, zyskały w naszym kraju wielu zwolenników nie tylko w kręgach profesjonalistów, ale również wśród entuzjastów i bywalców teatrów. Była to popularność, jakiej w ciągu tego okresu nie osiągnęła żadna inna światowa dramaturgia czy generacja pisarzy skupionych wokół sceny. Popularyzowanie utworów znanych rosyjskich pisarzy i dramaturgów (klasyków i piszących współcześnie) było w dużej mierze uzależnione od czynników niezwiązanych bezpośrednio ze sztuką i literaturą. Ta sytuacja była podyktowana uwarunkowaniami zewnętrznymi, które narzucały określony model polityki kulturalnej w Polsce po 1956 roku. Również stosunek do tego repertuaru polskiej krytyki podlegał specyficznemu wpływowi czynników pozaartystycznych. Zebrany materiał odkrywał szerokie możliwości analityczne, jednak w związku z pewnymi ograniczeniami należało wyraźnie sprecyzować zakres omawianych zagadnień. W konsekwencji powstał projekt prezentujący ogólne tendencje artystyczne w teatrze polskim w latach 1956-1989. Zakres analizowanej twórczości nie pozwolił na przedstawienie wyczerpujących i ostatecznych sądów, a jedynie przybliżył ogólne tendencje, jakie panowały w polskim teatrze powojennym. Różnorodność zarchiwizowanego materiału bibliograficznego poświęconego temu zagadnieniu prowokuje jednak do podjęcia dalszych, bardziej zaawansowanych i szczegółowych analiz. Prezentując bowiem sylwetki dziewięciu najpopularniejszych w polskich teatrach rosyjskich dramaturgów XX wieku, nie podjęto wielu równie istotnych i ciekawych wątków i zdarzeń. Z przyczyn obiektywnych pominięto kwestię teatru, który funkcjonował poza oficjalnym obiegiem, częściowo teatru radia i telewizji, teatrów lalkowych, scen studenckich i amatorskich, które równie mocno angażowały się w dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy w okresie Polski Ludowej. Potwierdza to i obrazuje zamieszczona na końcu pracy bibliografia, która zbiera całą literaturę stanowiącą podstawę analizy. Próba systematycznego ujęcia wszystkich aspektów recepcji rosyjskiej literatury scenicznej w Polsce po 1956 roku mogłaby zachwiać równowagą niniejszego studium, dlatego skupiłam się na najistotniejszych i najbardziej powszechnych w życiu polskiego teatru i kultury scenicznej aspektach związanych z rosyjskim porewolucyjnym dramatopisarstwem. Praca niniejsza może być zaledwie przyczynkiem do obszerniejszych analiz polsko-rosyjskich związków artystycznych, kulturalnych i literackich drugiej połowy XX wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4915
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelecka_Krytyka_teatralna_o_polskich_inscenizacjach_literatury_rosyjskiej.pdf10,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.