Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4939
Title: Papa, Narcyz i to inne, czyli literackie defiguracje autorytetu politycznego w kulturze
Authors: Nowak, Maciej
Keywords: autorytet polityczny; kultura
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, W. Kalaga (red.), "Wielokulturowość : postulat i praktyka" (S. 132-152). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Patrzcie - podstawowa część ciała, dobra oswojona pupa jest podstawą, od pupy przeto zaczyna się akcja. Z pupy, jak z pnia głównego, rozchodzą się rozgałęzienia poszczególnych części, jako to palec u nogi, ręce, oczy, zęby, uszy, przy czym jedne części przechodzą nieznacznie w inne dzięki subtelnym i kunsztownym przetworzeniom. A twarz ludzka, zwana także w Małopolsce „papą" jest koroną, uliścieniem drzewa, które poszczególnymi częściami wyrasta z pnia pupy; papa zatem zamyka cykl poczęty przez pupę. Doszedłszy do papy cóż mi pozostaje, jak nie zawrócić ku poszczególnym częściom, aby poprzez nie znowu dojść do pupy? (W. Gombrowicz ; Ferdydurke)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4939
ISBN: 8322614063
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Papa_Narcyz_i_to_inne.pdf675,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons