Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4940
Title: Słowianie w oczach średniowiecznych pisarzy arabskich
Authors: Abdallah, Beata
Keywords: pisarze arabscy; średniowiecze; Słowianie
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, W. Kalaga (red.), "Wielokulturowość : postulat i praktyka" (S. 169-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dzieje kalifatu zdają się potwierdzać, że ideał koraniczny wcielano w życie. W tym ogromnym konglomeracie ras, ludów i kultur nie było miejsca ani na segregację, ani nawet na dyskryminację rasową. Czy jednak społeczeństwo nie doświadczało żadnych uprzedzeń? Liczne źródła wskazują, że stereotypy związane z innym odcieniem skóry czy odmienną kulturą nie były dla mieszkańców imperium niczym niezwykłym. Jak byli postrzegani Słowianie? Co o nich wiedziano? Jakiego rodzaju skojarzenia budzili? Zanim odpowiemy na te pytania, należy określić, co dla średniowiecznego Araba oznaczał termin „Słowianin”. Już sama nazwa stwarza pewne trudności i - co za tym idzie - może być źródłem nieporozumień.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4940
ISBN: 8322614063
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abdallah_Slowianie_w_oczach_sredniowiecznych_pisarzy_arabskich.pdf529,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons