Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4947
Title: Ustawa śmieciowa – a co na to mikroorganizmy?
Authors: Nowak, Bożena
Keywords: waste framework directive; recycling; recovery; microorganisms; biosynthesis; biodegradation
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Babczyńska, M. Nakonieczny (red.), "Problemy Środowiska i Jego Ochrony" Cz. 22 (2014), (S. 101-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: This paper presents the outline of the Waste Framework Directive 2008/98/EC with the main emphasis laid on the plastics. It describes the role of microorganisms in the plastic synthesis, degradation and possibilities of using microbial enzymes as recycling agents. It presents a brief overview of some research on plastics degradation conducted by the author.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4947
ISBN: 9788380123267
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_ustawa_smieciowa_a_co_na_to_mikroorganizmy.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons